A day in my life

De tijd vliegt voorbij, we rennen van hot naar her en staan veel te weinig stil bij de alledaagse dingen in het leven.

Maar de rituelen, gewoontes, alledaagse zaken die nu vanzelfsprekend lijken, zijn over enkele jaren vaak vergeten. De echte, gewone dingen, blijven soms niet hangen. Je vergeet ze.